مصوبه روسای کانون های وکلای دادگستری

مصوبه روسای کانون های وکلای دادگستری


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 850۳۰۸-۱۳۹۸/۱۲/۲۴

مصوبه روسای کانون های وکلای دادگستری (اعضای مجمع عمومی صندوق حمایت وکلای دادگستری) در خصوص تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ صندوق حمایت تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ و عدم تعلق جریمه تاخیر

???? روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی