آگهی برگزاری انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

آگهی برگزاری انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بازدید : 711۳۵۱-۱۳۹۹/۰۷/۰۹

آگهی برگزاری انتخاب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

 

✍️ روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی