لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ مجید سلیمانی - نیلوفر نعمتی -
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ نجمه واشقانی فراهانی - معصومه حاجی آبادی -
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ زهرا عزیزی - ندا بادکوبه -
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ حمیدرضا ملکی - غلامعلی هاشمی -
پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ سمیرا رضایی - شکوفه تاج آبادی -
شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ مینا مشایخی - فاطمه جعفرخانی -
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مدعو - راضیه سماعی -