اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون معرفی شدند

اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون معرفی شدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 826به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون به شرح ذیل معرفی و اعلام می گردند:
۱- دادرس شعبه اول دادگاه انتظامی کانون:جناب آقای اسماعیل علی زاده

۲- دادرس شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون:جناب آقای علی حسین زلکی

۳-نماینده کانون در صندوق حمایت وکلای دادگستری:جناب آقای هادی قمشلوئی

۴- نماینده هیات مدیره جهت تشکیل تعاونی مسکن وکلای دادگستری:جناب آقای احمد جمشیدوند

۵- نماینده هیات مدیره جهت تشکیل اتاق داوری کانون وکلای دادگستری: جناب آقای سعید رخشان

۶- رابط و نماینده کانون وکلای دادگستری در دادگستری: جناب آقای احمد صالحی

۷- اعضای کمیسیون ساختمان کانون:جناب آقایان۱- عظیم غیاثی ۲-  بهرنگ سراج زاده ۳- محمد مهدی گلکار ۴-پوریا پیشه کار ۵- جابر رودبارانی

۸- اعضای کمیسیون رفاه و تامین اجتماعی :سرکار خانم مهتاب احمدی - جناب آقای حمیدرضا ملکی

۹-اعضای کمیسیون روابط عمومی: سرکار خانم شیرین اسدی - جناب آقای مجید حاجی آبادی