اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون وکلای استان مرکزی معرفی شدند

اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون وکلای استان مرکزی معرفی شدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 858به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،به موجب مصوبه مورخ 1397/04/31 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعضای برخی از کمیسیون ها و ارکان کانون به شرح ذیل معرفی و اعلام می گردند:
1-  دبیر کمیسیون کارآموزی: جناب آقای میثم حیدری
2-  مسئول هماهنگی بین کمیسیون ها و ارکان و هیات مدیره: سرکار خانم فائقه باوی
3-  دبیر کمیسیون آموزش و پژوهش: جناب آقای رضا سیفوری
4-  اعضای اتاق فکر: جناب آقایان 1- سعید رخشان 2- محمد مشکانی 3- عباس پیر محمدی 4- علیرضا کریمی 5- سرکار خانم مریم ناگهی
5-  اعضای کمیسیون ارتقاء: جناب آقایان 1- هادی قمشلوئی 2- حمید صلاحی 3- کیان کریمی
6-  اعضای کمیسیون حمایت: جناب آقایان 1- ابوالفضل جلالی تبار(رئیس) 2- امیرحسین بیات(عضو) 3- سرکار خانم الهام فرجی(عضو)
7-  رئیس شعبه اول کمیسیون صلح و سازش: جناب آقای محسن ربیعی
8-  اعضای کمیسیون حقوق بشر: جناب آقایان 1- حسن خاتمی 2- حمیدرضا عباسی 3- سید رضا معنوی 4- سعید جمشیدوند 5- سرکار خانم زیبا منصوری
9-  دادرس علی البدل دادگاه انتظامی کانون: جناب آقای محمد رجبی
10-  اعضای کمیسیون تدوین قوانین و مقررات و استفتاء: جناب آقایان 1- هادی قمشلوئی(رئیس) 2- محمد طالبی(عضو) 3- محمد آذری(عضو) 4 - علی اکبر توکلی(عضو) 5- محمد ابراهیم بوالحسنی(عضو) 6- حسین کمیلی(عضو) 7- سرکار خانم شهپر آنجفی(عضو)
11-  سایر اعضای کمیسیون ورزش:1- سرکار خانم آفاق ایرجی 2- جناب آقای علی رحمتی
12-  اعضای کمیته صدور پروانه: جناب آقایان 1- احمد صالحی(رئیس) 2- احمد نادری(عضو) 3- حسین عابدی(عضو) 4- سرکار خانم زهره کوخائی