ارزیابی رویکرد و بازنمایی برنامه های صدا و سیما نسبت به حرفه و نهاد وکالت

ارزیابی رویکرد و بازنمایی برنامه های صدا و سیما نسبت به حرفه و نهاد وکالت


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 981 ‍ عطف به نامه اعتراض آمیز اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) به شورای نظارت بر صدا و سیما راجع به رویکرد و بازنمایی برنامه های صدا و سیما نسبت به حرفه و نهاد وکالت و طرح و بررسی آن در دبیرخانه شورای نظارت، از همکاران ارجمند تقاضا می گردد هرگونه نظرات و مستنداتی که به ارزیابی بهتر و سریع تر این امر یاری می رساند را تا روز پنج شنبه مورخ ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۷ کتبا به دفتر کانون تحویل نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی