فراخوان کمیسیون ورزش

فراخوان کمیسیون ورزش


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 872۱۹-۱۳۹۷/۰۵/۱۰

فراخوان کمیسیون ورزش کانون در خصوص ثبت نام همکاران جهت فعالیت در رشته های مختلف ورزشی