نامه قائم مقام رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مرکزی در خصوص قرارداد مالی

نامه قائم مقام رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مرکزی در خصوص قرارداد مالی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 691۳۱-۱۳۹۷/۰۵/۱۹

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،فرشید محمدحسینی طاهری قائم مقام رئیس کل و معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مرکزی در خصوص عدم لزوم ارائه قرارداد خصوصی عنوان نمودند"در مواردی که وکالتنامه ها به عنوان {وکالتنامه و قرارداد} تنظیم و بخشی از آن مربوط به حق الوکاله و نحوه پرداخت آن باشد و رقم حق الوکاله به صورت صریح در آن قید شده است نیاز به ضمیمه کردن قرارداد خصوصی ندارد و در دیگر موارد ضمیمه کردن قرارداد خصوصی الزامی است."