سومین جلسه کمسیون نقل و انتقالات کانون وکلای استان مرکزی

سومین جلسه کمسیون نقل و انتقالات کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 835۳۵-۱۳۹۷/۰۵/۲۱

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی ،روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ سومین جلسه کمسیون نقل و انتقالات کانون وکلای استان مرکزی با حضور رئیس و اعضا کمسیون برگزار و در این جلسه اولین  آیین نامه مدون نحوه نقل و انتقال محل اشتغال وکلا و کارآموزان کانون متبوع توسط اعضاء تدوین و مصوب گردید تا در جلسه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ هیات مدیره جهت  بررسی و تصویب نهایی مطرح گردد.