جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون و رئیس دادگستری شهرستان دلیجان

جلسه هم اندیشی هیات مدیره کانون و رئیس دادگستری شهرستان دلیجان


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 857۴۱-۱۳۹۷/۰۶/۰۵

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،در راستای ایجاد تعامل سازنده بین هیات مدیره و وکلای عضو و به منظور هم اندیشی، حفظ انسجام و ایجاد اتحاد صنفی، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۸ صبح هیات مدیره کانون متبوع با حضور همکاران شاغل در شهرستان دلیجان ابتدائا نشستی با رئیس دادگستری شهرستان دلیجان خواهد داشت و سپس در دفتر وکالت احد از همکاران، مجمع وکلای شهرستان دلیجان را تشکیل خواهد داد و ضمن بررسی مشکلات و دغدغه های همکاران مصوباتی را خواهد داشت که متعاقبا گزارش خواهد شد.