جلسه اعضای  هیات مدیره،رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خمین

جلسه اعضای هیات مدیره،رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خمین


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 912۴۷-۱۳۹۷/۰۶/۱۶

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران شاغل در شهرستان خمین می رساند روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲ بدوا جلسه ی مشترکی به منظور تعامل بر مبنای احترام، رعايت شأن متقابل، بررسی مشكلات و دغدغه های احتمالی با حضور اعضای  هیات مدیره،رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خمین و همکاران شاغل در آن شهرستان  برگزار می گردد.
سپس طبق تعهد ، مجمع وكلای شهرستان خمین در دفتر احد از همکاران تشکیل و انتخابات مجمع  با حضور اعضای هیات مدیره برگزار می گردد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی