جلسه تعاونی مسکن در شرف تاسیس

جلسه تعاونی مسکن در شرف تاسیس


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

بازدید : 719۴۸-۱۳۹۷/۰۶/۱۸

بدینوسیله به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ راس ساعت ۱۲ ، جلسه تعاونی مسکن در شرف تاسیس در محل سالن آمفی تئاتر کانون بسیج واقع در اراک خیابان امام برگزار می گردد.از متقاضیان ثبت نام و عضویت در تعاونی مسکن دعوت به عمل می آید جهت ارائه دیدگاهها و نظرات خود در این رابطه حضور به هم برسانند.