اطلاعیه ثبت نام در سامانه ثنا

اطلاعیه ثبت نام در سامانه ثنا


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 918۵۳-۱۳۹۷/۰۷/۰۳

‍ نظر  به اینکه تعدادی از وکلا در سطح کشور فاقد شماره ملی در پایگاه داده وکلا و همچنین تعدادی از وکلا فاقد ثبت نام در سامانه ثنا می باشند و این امر موجب شده که از حالت مشغول به کار خارج شوند از کلیه وکلای عضو کانون وکلای استان مرکزی تقاضا می گردد
درصورتی که نقایص فوق مشمول ایشان می گردد نسبت به رفع آن در اسرع وقت اقدام نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی