اطلاعیه درخصوص اعلام آدرس دفتر به کانون

اطلاعیه درخصوص اعلام آدرس دفتر به کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 935۵۷-۱۳۹۷/۰۷/۱۸

بدینوسیله به استحضار کلیه وکلای ارجمند پایه یک عضو کانون متبوع می رساند چنانچه تا کنون مبادرت به تاسیس دفتر وکالت و اعلام آدرس آن به کانون ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ اقدامات مقتضی از جانب ایشان به عمل آمده و مراتب را کتبا به کانون اعلام نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی