اطلاعیه خاتمه اعتبار کارت های تردد

اطلاعیه خاتمه اعتبار کارت های تردد


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1025۷۱-۱۳۹۷/۰۸/۲۹

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران ارجمند می رساند کارت های شناسایی جدید از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰  در محل کانون آماده تحویل می باشد.

شایان ذکر است کارت هایی که از گذشته تا کنون جهت تردد مورد استفاده قرار گرفته است از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ اعتبار ندارد و صرفا تردد بدون بازرسی بدنی با کارت های جدید الصدور امکان پذیر است.

✅توجه:همکاران ارجمند در زمان تحویل کارت شناسایی جدید می بایست کارت شناسایی قدیمی خود را به کانون مسترد نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی