جلسه هم اندیشی در خصوص چگونگی واکنش به برنامه تلویزیونی پایش

جلسه هم اندیشی در خصوص چگونگی واکنش به برنامه تلویزیونی پایش


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 937 ۷۲-۱۳۹۷/۰۸/۲۹ 

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،پیرو اطلاع رسانی قبلی مبنی بر تشکیل جلسه هم اندیشی در خصوص چگونگی واکنش به برنامه تلویزیونی پایش که در برنامه یکشنبه شب خود مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ کانون های وکلا را بدون رعایت اصل تناظر با بی مهری مورد هجمه قرار داد سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تعدادی از وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به بحث و تبادل نظر در این خصوص پرداختند که در نهایت مقرر گردید از آنجاییکه به طور کلی مشاهده می گردد سوء تبلیغاتی علیه کانون های وکلا و وکلای عضو به ویژه در رسانه ملی شکل گرفته است بدوا کانون یک بیانیه در محکومیت این جریان فکری شکل گرفته تنظیم نماید و بنا شد دو تن از وکلای عضو (حمید صلاحی و امیرمسعود دلاوری) پیش نویس بیانیه فوق الذکر را تنظیم نمایند و برای برنامه بلند مدت مقرر گردید دو تن از وکلای عضو (احمد صالحی و محمد آذری) پنل کارگروه و محورهای اصلی بحث را براساس مذاکرات جلسات تهیه و در اختیار کارگروه قرار دهند.
در پایان مقرر گردید بیانیه کانون تا ساعت ۱۲ پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ تنظیم و منتشر گردد.