جلسه هیات مدیره روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

جلسه هیات مدیره روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 980۷۸-۱۳۹۷/۰۹/۱۹

بدینوسیله به استحضار کلیه همکاران گرامی می رساند جلسه هیات مدیره روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ راس ساعت ۱۲ در محل کانون به صورت علنی برگزار می گردد.
از همکاران ارجمند دعوت به عمل می آید که در جلسه مذکور شرکت نمایند.

موضوعات مورد بررسی در جلسه آتی هیات مدیره:
۱-بررسی پیشنهاد مجمع عمومی وکلای خمین در خصوص تجهیز اتاق وکلای خمین
۲-بررسی پیشنهادات اتاق فکر
۳-بررسی پرونده های نقل و انتقالات

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی