کلیه کارآموزان وکالت کانون متبوع و کارآموزان میهمان جهت مشاوره در شورای حل اختلاف اراک

کلیه کارآموزان وکالت کانون متبوع و کارآموزان میهمان جهت مشاوره در شورای حل اختلاف اراک


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 865۸۵-۱۳۹۷/۱۰/۰۳

از کلیه کارآموزان وکالت کانون متبوع و کارآموزان میهمان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به ارائه مشاوره در شورای حل اختلاف اراک درخواست کتبی خود را در سربرگ تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ به کانون ( سرکار خانم زینلی) تقدیم نمایند.

✅ عدم تقدیم درخواست کتبی در زمان مقرر به منزله عدم تمایل به ارائه مشاوره می باشد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی