واکاوی قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ چالش ها و راهکار ها

واکاوی قانون اصلاح قانون صدور چک سال ۱۳۹۷ چالش ها و راهکار ها


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1029۹۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۱