کتاب اسامی وکلای استان مرکزی

کتاب اسامی وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 1058۹۶-۱۳۹۷/۱۱/۱۱

به استحضار می رساند اسامی مشروحه ذیل فاقد عکس متحدالشکل جهت درج در کتاب اسامی وکلای استان مرکزی در حال انتشار می باشند چنانچه ایشان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ نسبت به تهیه عکس اقدام ننمایند مشخصات ایشان بدون عکس در کتاب مذکور درج خواهد شد.

۱- محمدرضا فلاح
۲- مجید عابدی 
۳- مجتبی علی اکبری
۴- فهیمه صفری
۵- مریم نظری
۶- ابوالفضل پرورش
۷- فهیمه سادات عبداللهی

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی