کانون وکلای استان مرکزی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  تعطیل می باشد.

کانون وکلای استان مرکزی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ تعطیل می باشد.


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

بازدید : 853۱۰۱-۱۳۹۷/۱۱/۱۹

به استحضار کلیه همکاران و مراجعین ارجمند می رساند کانون وکلای استان مرکزی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  تعطیل می باشد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی