صندوق حمایت وکلای دادگستری

صندوق حمایت وکلای دادگستری


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 572۱۱۸-۱۳۹۷/۱۲/۲۴

به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند در صورتی که دارای سوابق بیمه به جز صندوق حمایت وکلای دادگستری هستند و خواستار انتقال سوابق خود می باشند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ضمن مراجعه به کانون فرم مربوطه را از سرکار خانم اسرار دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی