كمك به هموطنان آسيب ديده از سيل استان گلستان و ترکمن صحرا

كمك به هموطنان آسيب ديده از سيل استان گلستان و ترکمن صحرا


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 726۱۲۱-۱۳۹۸/۰۱/۰۶

کانون وکلای استان مرکزی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰/۰۵ هيات مديره ، مبلغ يكصد ميليون ريال جهت كمك به هموطنان آسيب ديده از سيل استان گلستان و ترکمن صحرا اختصاص داده است كه از طریق کانون وکلای استان گلستان به ایشان اعطاء خواهد شد.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی