عضویت در کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی

عضویت در کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 658۱۲۵-۱۳۹۸/۰۲/۰۳

به استحضار کلیه همکاران گرامی می رساند کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی در نظر دارد جهت تقویت کادر خود علاوه بر اعضای فعلی از اعضای جدید نیز استفاده نماید.
بدین منظور از کلیه همکاران علاقه مند به حوزه روابط عمومی دعوت به عمل می آید که درخواست کتبی خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰به دفتر کانون تحویل دهند تا نسبت به آن اتخاذ تصمیم به عمل آید.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی