مراسم یاد بود و گرامی داشت استاد بهمن کشاورز

مراسم یاد بود و گرامی داشت استاد بهمن کشاورز


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 647۱۳۹-۱۳۹۸/۰۳/۰۳

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

⚫️ مراسم یاد بود و گرامی داشت استاد بهمن کشاورز 

⏰ : ۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ساعت ۱۱ قبل از آغاز سخنرانی مهندس اسماعیل علی بخشی