نشست صمیمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با ریاست دادگستری استان مرکزی

نشست صمیمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با ریاست دادگستری استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

بازدید : 878روز یکشنبه 93/09/11 فرصتی دست داد تا نشستی صمیمی با رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی جناب حجه الاسلام مظفری در محل کار ایشان داشته باشم.

از فرصت پیش آمده و لطفی که ایشان داشتند نهایت استفاده را برده و سعی نمودم مشکلات پیش رو را در میان بگذارم :

موضوع اول: دوستان کارآموز از سالیان قبل در تهیه گزارش و حضور در محاکم با مشکلات و مضایق مواجه بوده وهستند.که ضمن بیان مشکلات دوطرف وجلوگیری ازتراکم حضور کارآموزان محترم درمحاکم بدوی جزایی وحقوقی ،ذکراین نقیصه که این همکاران پس از طی دوره کارآموزی و اخذ پروانه وکالت پایه یک با محاکم تجدیدنظر،کیفری استان ،انقلاب ،اطفال ،خانواده ،به کلی بیگانه بوده و حتی به محض اخذ پروانه وکالت مواجه با انجام تکلیف و قبول وکالت تسخیری در محاکم انقلاب و کیفری استان می باشند،درحالیکه حتی با سازمان این نهاد آشنایی ندارند.که پیشنهاد داده شد از زمان هجده ماه دوره کارآموزی پنج ماه در محاکم حقوقی _چهار ماه در محاکم کیفری _دو ماه در محاکم خانواده_یک ماه محاکم اطفال _سه ماه دادگاه تجدیدنظر استان_ یک ماه دادگاه کیفری استان_دو ماه دادگاه انقلاب به کارآموزی بپردازند که مورد استقبال جناب مظفری قرار گرفت و دستور اکید بر اقدام توسط مدیر امور آموزش دادگستری استان بصورت کتبی و تلفنی صادر فرمودند که ان شاءاله پس از هماهنگی کلی بر همین اساس دفترچه های کارآموزی تغییر خواهند کرد.

-البته کارآموزی افرادی که وفق قانون به مدت نه ماه(نصف دوره کارآموزی است)نیز بدین شرح است که دو ماه محاکم حقوقی_دو ماه محاکم کیفری  _ یک ماه محاکم خانواده_یک ماه محاکم اطفال_ یک ماه محاکم تجدیدنظر_ یک ماه دادگاه کیفری استان_ یک ماه دادگاه انقلاب و افراد مشمول دوازده ماه کارآموزی همانند دوره نه ماهه کارآموزی با این فرق که صرفاً مدت محاکم حقوقی سه ماه –محاکم کیفری سه ماه و محاکم تجدیدنظر دو ماه خواهد بود.

موضوع دوم_ بحث پیرامون ورود همکاران محترم در محاکم قضایی از جمله دادسرا ،تجدیدنظر و حقوقی و انقلاب بود که علیرغم وجود مشکلات عدیده در این خصوص،پیشنهاد شد که کانون ،کارتهای تردد با تأئید دادگستری محترم صادر و ضمن ارائه آن به وکلا و کارآموزن محترم، همکاران متعهد شوند که رعایت ضوابط دادگستری رامی نمایند و اشیاء ممنوعه را با خود حمل نخواهند کرد و به عبارتی نظارت و حسن اجرای این ضابطه با کانون خواهد بود که جناب مظفری با اذعان به رعایت شأن وکلا در بدو ورود به محاکم قول مساعد دادند که موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام خواهند فرمود.

موضوع سوم_ درخصوص مشکل پیش آمده برای همکارمحترم آقای کریمی در دادسرای عمومی وانقلاب اراک نیز ضمن ابراز نگرانی و تأسف از موضوع پیش آمده دستور اکید بر پیگیری موضوع به مراجع ذیربط صادر فرمودند.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

علی سهراب پور