واکنش علی سهراب پور رئیس کانون وکلای دادگستری استان مركزی به سخنان اخیر رئیس دیوان عالی كشور        

واکنش علی سهراب پور رئیس کانون وکلای دادگستری استان مركزی به سخنان اخیر رئیس دیوان عالی كشور        


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 639۱۴۹-۱۳۹۸/۰۴/۱۰

انتشار در اینستاگرام - ۱۳۹۸/۰۴/۰۸