تیم والیبال بانوان کانون وکلای استان مرکزی

تیم والیبال بانوان کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

بازدید : 597۱۵۰-۱۳۹۸/۰۴/۱۱

به استحضار کلیه بانوان وکیل می رساند جهت ثبت نام و عضویت در تیم والیبال بانوان کانون تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

کمیسیون ورزش کانون وکلای استان مرکزی