تعویض گواهینامه های وکالتی

تعویض گواهینامه های وکالتی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 625۱۶۹-۱۳۹۸/۰۵/۲۲

به استحضار کلیه همکاران ارجمند(وکلای پایه یک) می رساند کانون وکلای استان مرکزی در نظر دارد گواهینامه های وکالتی که در اختیار وکلای عضو کانون متبوع است را به لحاظ متفاوت بودن با گواهینامه های متحد الشکل تعویض نماید.
لذا بدینوسیله از همکاران ارجمند دعوت به عمل می آید که جهت دريافت  گواهینامه جدید درخواست مکتوب خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به دفتر کانون تحویل نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی