بازدید وکلا از پروژه ساختمان در حال احداث کانون وکلای استان مرکزی

بازدید وکلا از پروژه ساختمان در حال احداث کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 775۱۷۸-۱۳۹۸/۰۶/۰۶

به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند:

بازدید وکلا و کار آموزان وکالت عضو کانون متبوع از پروژه ساختمان در حال احداث کانون وکلای استان مرکزی همزمان با تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ به عمل می آید.
بدینوسیله به منظور با شکوه برگزار شدن مراسم بازدید از کلیه همکاران ارجمند دعوت رسمی به عمل می آید.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی