کنداکتور جلسه سالیانه مجمع عمومی کانون وکلای استان مرکزی

کنداکتور جلسه سالیانه مجمع عمومی کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 581۱۸۱-۱۳۹۸/۰۶/۱۲

کنداکتور جلسه سالیانه مجمع عمومی کانون وکلای استان مرکزی

۱- قرائت قرآن
۲- سرود جمهوری اسلامی ایران
۳- ارائه گزارش مالی عملکرد سالیانه و همچنین گزارش عملکرد مالی ساختمان توسط بازرس کانون
۴- دعوت از اعضای هیات مدیره برای حضور در جایگاه و سخنرانی هر عضو به مدت ۵ دقیقه
 ۵- نقد عملکرد یک ساله هیات مدیره و پرسش و پاسخ
۶- بررسی مباحث روز
 ۷- پذیرایی

 قسمت دوم:

بازدید از پروژه ساختمان در حال احداث کانون

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی