اولین جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره، اعضای شعب دادگاههای انتظامی کانون

اولین جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره، اعضای شعب دادگاههای انتظامی کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 601۱۸۲-۱۳۹۸/۰۶/۱۳

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ اولین جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیات مدیره، اعضای شعب دادگاههای انتظامی کانون، معاون دادستان انتظامی و رئیس کمیسیون صلح و سازش برگزار گردید که پس از بحث و تبادل نظر:
۱- موضوع تدوین شیوه نامه دادرسی به لحاظ مغایرت با قوانین مربوطه و آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب نرسید.
۲- به اتفاق آراء استمرار جلسات جهت طرح موضوعات انتظامی و ایجاد وحدت رویه در موضوعات مشابه به صورت ماهیانه به تصویب رسید.
و در پایان به اتفاق آراء، آقای محمد آذری احد از دادرسان شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون به عنوان دبیر جلسات انتخاب گردید تا نسبت به هماهنگی جهت برگزاری جلسات،تعیین موضوع و گزارش به هیات مدیره اقدام نماید.