اطلاعیه شماره ۱ واحد IT  کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

اطلاعیه شماره ۱ واحد IT  کانون وکلای دادگستری استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

بازدید : 1311۲۰۶-۱۳۹۸/۰۷/۲۲

✳️ اطلاعیه شماره ۱ واحد IT  کانون وکلای دادگستری استان مرکزی

نظر به ارتقای سیستم مدیریت الکترونیکی کانون، مقتضی است کلیه وکلا و کارآموزان ارجمند جهت استفاده از اتوماسیون اداری موارد ذیل را مطالعه فرمایند.
امکاناتی که در این زمینه برای همکاران فراهم خواهد شد عبارتند از :