صدور پروانه وکالت  آقای حسن شجاعی قاضی

صدور پروانه وکالت آقای حسن شجاعی قاضی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 1544۲۷۷-۱۳۹۸/۱۱/۲۷

به استحضار می رساند آقای حسن شجاعی قاضی بازنشسته دادگستری، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ درخواست صدور پروانه وکالت از این کانون نموده اند. لذا چنانچه همکاران ارجمند در خصوص نامبرده و سوابق ایشان نظر یا اطلاعاتی دارند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ کتبا به دفتر کانون ارائه نمایند.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی