هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون

هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 603۲۷۹-۱۳۹۸/۱۱/۲۷

اولین اطلاعیه هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی در خصوص زمان و شرایط ثبت نام نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی( تصویر پیوست)

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی