هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی

هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 756۲۹۰-۱۳۹۸/۱۲/۰۸

حسب اعلام هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ دایر بر ثبت نام نامزدهای عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای استان مرکزی از ابتدای وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ لغایت ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸، بدینوسیله اسامی وکلای محترم عضو کانون متبوع که مطابق دفتر هیات نظارت در موعد مقرر ثبت نام نموده اند به شرح ذیل می باشد:

آقایان

۱- محمد آذری
۲- علی اکبر توکلی
۳- کیان کریمی
۴- علی همت هاشمی
۵- خانم پارمیس سیاسی
۶- علی شیرازی
۷- سعید رخشان
۸- احمد صالحی
۹- محمد بهزادنیا
۱۰- علی سهراب پور
۱۱- مصطفی بیک محمدی
۱۲- امیر علی مظاهری
۱۳- کورش عسگری
۱۴- عباس حسنی

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی