کانون وکلای استان مرکزی روزهای پنجم، ششم و هفتم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعطیل می باشد

کانون وکلای استان مرکزی روزهای پنجم، ششم و هفتم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعطیل می باشد


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

بازدید : 916۳۰۹-۱۳۹۸/۱۲/۲۷

به استحضار کلیه همکاران و مراجعه کنندگان ارجمند می رساند کانون وکلای استان مرکزی روزهای پنجم، ششم و هفتم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعطیل می باشد.

???? روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی