اطلاعیه سوابق بیمه بازنشستگی

اطلاعیه سوابق بیمه بازنشستگی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بازدید : 616۳۴۳-۱۳۹۹/۰۵/۱۲

بدینوسیله به استحضار می رساند آن دسته از همکاران ارجمندی( وکلای پایه یک)که دارای سوابق بیمه بازنشستگی به غیر از صندوق حمایت وکلای دادگستری می باشند و تا کنون جهت انتقال سابقه بیمه مورد نظر به بیمه صندوق حمایت اقدام ننموده اند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ فرصت دارند تا با تکمیل نمودن فرم پیوست، آن را تحویل دفتر کانون ( آقای مهندس مایلی ) دهند.

توجه:

1- سوابق بیمه مورد نظر شامل بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری ( بیمه خویش فرما) نمی باشد.
2- سابقه خدمت سربازی جزء بیمه مورد نظر محسوب می گردد.
3- سوابق بیمه بازنشستگی قبل از شروع کارآموزی وکالت، جزء سوابق محسوب می شود و سوابق بیمه ای که همزمان با بیمه صندوق حمایت ایجاد شده است جزء سوابق بیمه ای مورد نظر محسوب نمی گردد.