تعیین تعداد کارآموزان وکالت آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای استان مرکزی

تعیین تعداد کارآموزان وکالت آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

بازدید : 467۳۴۷-۱۳۹۹/۰۶/۲۴

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، تعیین تعداد کارآموزان وکالت آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای استان مرکزی در کمیسیون موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷، متشکل از رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک و رئیس کانون وکلای استان مرکزی مطرح و با توجه به اختلاف نظر اعضاء در تعیین تعداد کارآموزان مورد نیاز، رئیس کانون وکلای استان مرکزی به عنوان اقلیت، نظر مخالف و استدلال خود را دایر بر عدم افزایش تعداد کاراموزان وکالت نسبت به آزمون سال ۱۳۹۸ اعلام داشتند که در نهایت با توجه به نظر اکثریت اعضای کمیسیون موصوف (مقامات قضایی) مقرر گردید در آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای استان مرکزی، تعداد ۵۰ کارآموز پذیرفته گردند.