تقدیر و تشکر رئیس کل دادگستری استان مرکزی نسبت به راه اندازی واحد ارشاد و معاضدت در شورای حل اختلاف اراک

تقدیر و تشکر رئیس کل دادگستری استان مرکزی نسبت به راه اندازی واحد ارشاد و معاضدت در شورای حل اختلاف اراک


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۰

بازدید : 718به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،قاسم عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن ارسال نامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نسبت به راه اندازی واحد ارشاد و معاضدت در مجتمع شورای حل اختلاف اراک به عمل آوردند.