اعضای هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلاس دادگشتری استان مرکزی

اعضای هفتمین دوره هیات مدیره کانون وکلاس دادگشتری استان مرکزی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 445۳۶۹-۱۳۹۹/۰۸/۱۰

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ اولین جلسه هیات مدیره هفتم با موضوع انتخاب اعضای هیات رئیسه در ساختمان کانون برگزار گردید و به ترتیب ذیل، اعضای هیات رئیسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند:

 ۱- جهت تصدی سمت ریاست کانون، آقایان احمد صالحی و کورش عسگری کاندیدا گردیدند که جناب وکیل احمد صالحی با اکثریت آراء به عنوان رئیس کانون انتخاب گردید.

 ۲- جهت تصدی سمت نایب رئیس کانون، آقایان علی سهراب پور و کیان کریمی کاندیدا گردیدند که جناب وکیل علی سهراب پور با اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس کانون انتخاب گردید.

 ۳- جهت تصدی سمت بازرس کانون، جناب وکیل محمد بهزادنیا کاندیدا گردید که به اتفاق آراء به عنوان بازرس کانون انتخاب گردید.

 ۴- جناب وکیل کیان کریمی: عضو اصلی هیات مدیره

 ۵- جناب وکیل کورش عسگری: عضو اصلی هیات مدیره