ضرورت ثبت قراردادهای مالی در پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه و ...

ضرورت ثبت قراردادهای مالی در پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه و ...


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 459۳۷۸-۱۳۹۹/۰۸/۳۰

بدینوسیله به استحضار کلیه همکاران ارجمند می رساند از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه و ... از سوی ایشان منوط به ثبت قراردادهای مالی با موکلین در " سامانه قرارداد الکترونیکی" مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و اخذ شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد در سامانه مذکور خواهد بود.

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی