انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون های کارآموزی، آموزش و دو تن از دادیاران دادسرای انتظامی

انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون های کارآموزی، آموزش و دو تن از دادیاران دادسرای انتظامی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 495۳۸۱-۱۳۹۹/۰۹/۰۴

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی، دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ پنجمین جلسه هیات مدیره در ساختمان کانون برگزار گردید که طی آن در خصوص انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون کارآموزی، رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و دو تن از دادیاران دادسرای انتظامی کانون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 رئیس و اعضای کمیسیون کارآموزی:

۱- جناب وکیل علی سهراب پور(رئیس)
۲- جناب وکیل کورش عسگری
۳- جناب وکیل کیان کریمی
۴- جناب وکیل محمد بهزادنیا
۵- جناب وکیل حمید صلاحی
۶- جناب وکیل حسین کمیلی
۷- جناب وکیل مصطفی بیک محمدی

 رئیس و اعضای کمیسیون آموزش:

۱- جناب وکیل احمد صالحی(رئیس)
۲- جناب وکیل مسعود مشایخی
۳- جناب وکیل مهدی سالی
۴- جناب وکیل حمیدرضا عباسی
۵- جناب وکیل محمد آذری
۶- جناب وکیل سید فرهاد بطحائی
۷- بانوی وکیل شیدا شیخی
۸- جناب وکیل سعید خانی
۹- جناب وکیل احمد جمشیدوند

 سایر دادیاران دادسرای انتظامی کانون:

۸- جناب وکیل بهادر رمزی
۹- جناب وکیل میثم حیدری

توجه: اسامی ۷ تن از دادیاران دادسرای انتظامی کانون مطابق خبر شماره ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ اعلام گردیده بود.