اعضای کمیسیون های کانون وکلای استان مرکزی معرفی گردیدند

اعضای کمیسیون های کانون وکلای استان مرکزی معرفی گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

بازدید : 567۳۸۸-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی،ششمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم کانون وکلای استان مرکزی، روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ برگزار گردید و رئیس و اعضای کمیسیون تدوین به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل علی همت هاشمی(رئیس)
۲- جناب وکیل محمدرضا جیریایی(عضو)
۳- بانوی وکیل شهر آنجفی(عضو)
۴- جناب وکیل حامد علوی فراهانی(عضو)
۵- جناب وکیل عباس غلامی(عضو)
۶- جناب وکیل بهنام نظیری(عضو)
۷- جناب وکیل امیرحسین بیات(عضو)
۸- جناب وکیل حسین عابدی(دبیر)

۳۸۹-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

رئیس و اعضای کمیسیون پژوهش به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل علی اکبر توکلی(رئیس)
۲- جناب وکیل فریدون نژادی(عضو)
۳- بانوی وکیل زهره کوخایی(عضو)
۴- جناب وکیل محمد رجبی(عضو)
۵- جناب وکیل علیرضا باقری(عضو)
۶- جناب وکیل عباس نعمتی(عضو)
۷- جناب وکیل سعید رخشان(عضو)
۸- بانوی وکیل شادی کریمی(دبیر)

۳۹۰-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 رئیس و اعضای کمیسیون بانوان به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- بانوی وکیل سُلماز زائری(رئیس)
۲- بانوی وکیل زهرا آل طه(عضو)
۳- بانوی وکیل شیرین اسدی(عضو)
۴- بانوی وکیل فائقه باوی(عضو)
۵- بانوی وکیل بی تا بهروز(عضو)

۳۹۱-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

رئیس و اعضای کمیسیون پارلمانی به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل عظیم غیاثی(رئیس)
۲- بانوی وکیل مهرسا بنایی یزدی(معاون)
۳- جناب وکیل محمد اکبری مقدم(عضو)
۴- جناب وکیل اصغر حسین خانی(عضو)
۵- جناب وکیل محمد شهبازی(عضو)
۶- بانوی وکیل فاطمه اکبری(عضو)
۷- بانوی وکیل مهتاب احمدی(عضو)

۳۹۲-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 رئیس و اعضای کمیسیون معاضدت به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل کورش عسگری(رئیس)
۲- جناب وکیل محمد خزاعی(عضو)
۳- جناب وکیل اصغر چاپاری(عضو)
۴- بانوی وکیل زهرا صالحی(عضو)
۵- جناب وکیل عباس صدیق نیا(عضو)

۳۹۳-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 رئیس و اعضای کمیسیون حقوق بشر به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل محمد طالبی(رئیس)
۲- بانوی وکیل پارمیس سیاسی(عضو)
۳- بانوی وکیل خاطره حسنی(عضو)
۴- جناب وکیل غلامرضا عیسائی(عضو)
۵- جناب وکیل محمد میرزا امرائی(عضو)


۳۹۴-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 رئیس و اعضای کمیسیون رفاه به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل حمید صالحی(رئیس)
۲- جناب وکیل حمید صادقی(عضو)
۳- جناب وکیل بهروز عبدی(عضو)
۴- جناب وکیل محمد مشکانی(عضو)
۵-بانوی وکیل مونا حمیدی مجد(عضو)


۳۹۵-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 رئیس و اعضای کمیسیون نقل و انتقالات به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل کیان کریمی(رئیس)
۲-جناب وکیل محمد حسین رضائی(عضو)
۳- بانوی وکیل آفاق ایرجی(عضو)
۴- جناب وکیل منصور قمشلوئی(عضو)

 

۳۹۶-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

 رئیس و اعضای کمیسیون ورزش به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل کیان کریمی(رئیس)
۲- جناب وکیل وحید صدیقی(عضو)
۳- جناب وکیل علی رحمتی(عضو)
۴-بانوی وکیل مریم ناگهی(عضو)
۵-بانوی وکیل فاطمه محمدی(عضو)

۳۹۷-۱۳۹۹/۰۹/۱۹

رئیس و اعضای کمیسیون صلح و سازش به شرح ذیل انتخاب و معرفی گردیدند:
۱- جناب وکیل علی زمانی(رئیس)
۲- جناب وکیل ابوالفضل جلالی تبار(معاون)

شعبه اول کمیسیون صلح و سازش:

۱- جناب وکیل علی غفاری(رئیس)
۲-جناب وکیل هادی زارع(عضو)
۳-بانوی وکیل نیلوفر نعمتی(عضو)

شعبه دوم کمیسیون صلح و سازش:

۱- جناب وکیل احمد کمیلی(رئیس)
۲- جناب وکیل حامد مهرانیان(عضو)
۳- بانوی وکیل زیبا منصوری (عضو)

شعبه سوم کمیسیون صلح و سازش:

۱- بانوی وکیل فریبا آرزومندی(رئیس)
۲-جناب وکیل ابوالفضل رجبی(عضو)
۳-جناب وکیل موسی رجبی(عضو)