کارگاه آموزشی با موضوع  آموزش خودکاربری سامانه الکترونیک قضایی

کارگاه آموزشی با موضوع  آموزش خودکاربری سامانه الکترونیک قضایی


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

بازدید : 965۴۱۰-۱۳۹۹/۱۰/۱۳

کمیسیون آموزش کانون وکلای استان مرکزی در نظر دارد کارگاه آموزشی با موضوع  آموزش خودکاربری سامانه الکترونیک قضایی ویژه کارآموزان محترم وکالت را برگزار نماید.

???? زمان: راس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

 مکان: ساختمان کانون وکلای استان مرکزی

روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی