جلسه هم اندیشی فی مابین مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با نمایندگان کانون

جلسه هم اندیشی فی مابین مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با نمایندگان کانون


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

بازدید : 483۴۱۶-۱۳۹۹/۱۰/۱۵

بدینوسیله متعاقب هماهنگی انجام شده توسط نماینده کانون وکلا (بانوی وکیل شیدا شیخی) ، در راستای برگزاری جلسه هم اندیشی فی مابین مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با تعدادی از نمایندگان کانون وکلای استان، پیرامون بررسی و آسیب شناسی حقوقی حوزه کودک و زنان در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17 و به دلیل محدودیت حضور اکثریت وکلای محترم از جهت لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی ، بدینوسیله تقاضا دارد همگاران گرامی و دغدغه مند ، نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه از منظر قوانین موجود و لحاظ رویه قضایی و اداری حاکم در کلیه مراجع از جمله محاکم قضایی در دو حوزه مذکور ، جهت بررسی و انعکاس در جلسه فوق الذکر  و متعاقبا تدارک اقدامات تامینی و موثر در این خصوص ( با توجه به عضویت ۲۲ دستگاه دولتی و غیر دولتی در کمیته تخصصی کودک و مسئولیت استانداری در سرپرستی این کمیته )  در پی وی نماینده کانون(بانوی وکیل شیدا شیخی) به شماره تلگرامی 09188628266 مطرح نمایند.

 روابط عمومی کانون وکلای استان مرکزی