اطلاعیه هیأت نظارت

اطلاعیه هیأت نظارت


نویسنده: محمد مایلی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

بازدید : 510اطلاعیه شماره 6

 هیأت نظارت بر  هشتمین دوره انتخابات  هیأت مدیره کانون وکلای استان مرکزی

اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده جهت شرکت در انتخابات به ترتیب حروف الفبا از ناحیه دادگاه عالی انتظامی قضات بشرح ذیل می باشد :

 

1 - آقای محمد میرزا امرائی

2 - آقای محمد آذری

3 - آقای محمدجواد بابایوسف

4 - آقای محمد بهزادنیا

5 - آقای علی اکبر توکلی

6 - آقای محمد خزاعی

7 - آقای علی رحمتی

8 - آقای سعید رحیمی

9 - آقای محمد رفیعی وردنجانی

10 - آقای مهدی سالی

 11 - آقای مجید سلیمانی

12 - خانم شیدا شیخی

13 - آقای حمید صلاحی

14 - آقای محمد طالبی

15 - آقای کورش عسگری

16 - خانم مرجان کیامهر

17 - آقای مسعود مشایخی

18 - آقای امیرعلی مظاهری

19 - آقای علی همت هاشمی

20 - آقای اکبر یساولی

 

علی سهراب پور

رئیس هیأت نظارت بر هشتمین دوره انتخابات  هیأت مدیره کانون وکلای استان مرکزی