اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده از جانب هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام گردید

اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده از جانب هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی اعلام گردید


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

بازدید : 688بدینوسیله اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده از جانب هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به شرح ذیل اعلام گردید:
1-جناب آقای محمد آذری
2-جناب آقای احمد جمشیدوند
3-جناب آقای مهدی سالی
4-جناب آقای محمد ابراهیم بوالحسنی
5-جناب آقای مسعود مشایخی
6-جناب آقای ابوالفضل جلالی تبار
7-جناب آقای علی شیرازی
8-جناب آقای مهران باوند
9-جناب آقای هادی قمشلوئی شراهی
10-جناب آقای علی همت هاشمی
11-جناب آقای فریبرز احمری
12-جناب آقای سید فرهاد بطحائی
13-جناب آقای محمد بهزادنیا
14-جناب آقای احمد صالحی
15-جناب آقای مصطفی بیک محمدی
16-جناب آقای محمد طالبی
17-مهدی کریمی
18-جناب آقای اسماعیل علیزاده
19-جناب آقای علی اصغر چاپاری
20-جناب آقای سید حسن خاتمی
21-جناب آقای سید علیرضا مهاجرانی
22-جناب آقای عبدالوهاب شهبازی
 

مهدی کریمی

رئیس هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی