هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برای مدت یک سال انتخاب گردید

هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برای مدت یک سال انتخاب گردید


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

بازدید : 736به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،در اجرای ماده 17 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 روز شنبه مورخه 1395/04/12 راس ساعت 12 جلسه ای با حضور اعضای اصلی هیات مدیره پنجم تشکیل و هیات رئیسه آتی کانون برای مدت یکسال به شرح ذیل انتخاب گردید و به ترتیب آقایان:

1-عبدالوهاب شهبازی به اتفاق آراء به عنوان رئیس کانون انتخاب گردید.

2-هادی قمشلوئی شراهی به اتفاق آراء به عنوان نائب رئیس کانون انتخاب گردید.

3-علی شیرازی به اتفاق آراء به عنوان بازرس کانون انتخاب گردید.

4-مهدی کریمی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردید.

5-مسعود مشایخی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردید.

*توضیح اینکه جناب آقایان مهدی کریمی و مسعود مشایخی داوطلب هیچ سمتی در هیات رئیسه نشدند.