برخی از ارکان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از جانب هیات مدیره پنجم انتخاب گردیدند

برخی از ارکان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از جانب هیات مدیره پنجم انتخاب گردیدند


نویسنده: مدیر سایت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بازدید : 727به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی، روز شنبه مورخه 1395/04/12 راس ساعت 12 ضمن انتخاب هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان مرکزی(رئیس،نائب رئیس و بازرس کانون)دادستان انتظامی کانون،نماینده کانون در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) و اعضای کمیسیون کارآموزی نیز به شرح ذیل تعیین گردیدند:

احمد صالحی به عنوان دادستان انتظامی کانون برای مدت دو سال از جانب اعضای اصلی هیات مدیره پنجم انتخاب گردید.

مهدی کریمی به عنوان نماینده کانون در شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) برای مدت دو سال از جانب اعضای اصلی هیات مدیره پنجم انتخاب گردید.

به ترتیب حروف الفبا علی سهراب پور،حمید صلاحی،محمد طالبی،کورش عسگری،هادی قمشلوئی شراهی،کیان کریمی و محمد میرزائی راد به عنوان اعضای کمیسیون کارآموزی برای مدت دو سال از جانب اعضای اصلی هیات مدیره پنجم انتخاب گردیدند.